Co umí zařízení FF+?

Model FF+ je 12ti-tlačítkový mobilní telefon se slotem pro klasickou SIM kartu (velikost “nano”). Poskytuje až 8 rychlých předvoleb včetně možnosti vytočení libovolného telefonního čísla.

Vyměnitelná SIM karta umožňuje volbu vlastního operátora a duplicitního čísla (tzn. na modelu ZOXCALL FF+ můžete mít stejné telefonní číslo jako na svém hlavním telefonu – pro tuto možnost je nutné kontaktovat vašeho operátora).

Jaký typ SIM karty FF+ používá?

Do zařízení můžete vložit standardní SIM kartu o velikosti “nano”. Tedy stejnou SIM kartou, kterou již pravděpodobně používá Váš stávající smartphone.

Klasický typ SIM karty pak umožňuje změnu mobilního operátora, přenášení mezi telefony nebo výměnu za jinou SIM kartu a tedy i jiné telefonní číslo.

Mohu si do telefonu převést své stávající telefonní číslo?

Ano, stačí zažádat o duplicitní SIM kartu u vašeho mobilního operátora.

Jak poznám, že mi někdo volá?

Při příchozím hovoru bliká červená LED dioda a zároveň přístroj vyzvání.

Jak zabráním samovolnému vytáčení nebo stisknutí tlačítek, například v kapse?

U telefonu lze zamknout klávesnici pomocí dlouhého stisku tlačítka s funkcí “Zámku”.

Lze telefon v případě potřeby uvést do tichého režimu?

Ano, telefon lze uvést do tichého režimu stiskem jediného tlačítka s funkcí “Ztišení”

Dovolá se mi i jiné číslo než-li předvolené?

Ano, na přístroj se dovolá jakékoliv telefonní číslo.

Je možné volat na jiné číslo, než-li mám předvolené?

Ano, přístroj umí volat na jakékoliv telefonní číslo, jen je vždy lepší uvádět i mezinárodní předvolbu.

Jak dlouho se telefon nabíjí do plného nabití?

Pokud je zařízení zcela vybité, plně se nabije do cca 30 minut. Tato hodnota se může lišit v závislosti na použité nabíječce.

Jak dlouho mobil vydrží v pohotovostním stavu?

Minimální výdrž baterie v pohotovostním stavu je 24 hodin.

Počítáte do budoucna s modelem, který bude mít displej?

Ne, doplnění displeje zatím neplánujeme.

Mohu si telefon u vás osobně vyzvednout?

Osobní vyzvednutí zatím není možné. Přístroje expedujeme poštou.

Jak dlouhá je záruční doba?

Zařízení určená pro koncové spotřebitele mají standardní záruku v délce 24 měsíců od data prodeje a 6 měsíců na vestavěnou baterii.

Jak probíhá reklamace?

Reklamace probíhá vyplněním reklamačního formuláře a zasláním zařízení spolu s dokladem o koupi a vyplněným reklamačním formulářem na uvedenou adresu. V případě uznané reklamace proběhne výměna zařízení za nový kus.

V případě neuznané reklamace bude zákazníkovi navrhnuta možnost zaslání nového kusu po uhrazení příslušné ceny. Pokud tuto možnost odmítne, bude mu zařízení vráceno.

Podrobné informace k reklamacím naleznete v reklamačním řádu.

Byla mi uznána reklamace, bude mít nové zařízení stejné telefonní číslo jako to předchozí?

Do zařízení si můžete vložit svou původní SIM kartu a telefonní číslo tak zůstane stejné

Je zařízení odolné proti pádu, prachu a vodě?

Naše zařízení jsou díky svým malým rozměrům a nízké hmotnosti odolnější vůči pádu než telefony s velkým displejem krytým sklem. Nicméně rozhodně nedoporučujeme s telefony házet nebo je pouštět z velké výšky, protože by mohlo dojít k jejich fyzickému poškození, na které se nevztahuje záruka.

Naše zařízení neposkytují speciální stupeň ochrany proti vniknutí vody či prachu. Pokud dojde k poškození zařízení tímto způsobem, nevztahuje se na něj záruka. Více informací ohledně správného zacházení s našimi telefony naleznete na stránce “Péče o zařízení”.

Jak mohu nabít telefon?

Telefon lze dobíjet pomocí kabelu s microUSB konektorem.

Jaké jsou kontakty na zákaznickou podporu?

Kontaktovat nás můžete pomocí zákaznického chatu, nebo si vyberte vámi požadovaný kontakt na stránce www.zoxcall.com/kontakt.

Jak se telefony ovládají?

Podrobný návod k použití telefonu FF+ připravujeme.

Jak zkompletuji telefon a nasadím designové kryty?

Zařízení obdržíte bez nalepeného krytu. Kryt je umístěn v krabičce spolu s návodem a zařízením. Pro nalepení krytu setřete povrch zařízení pomocí suchého hadříku. Následně sejměte vrstvu na spodní straně krytu chránící lepidlo. Kryt umístěte na zařízení tak, aby byl vycentrovaný k tlačítkům a vnějším hranám.

Jak se nastavují volaná čísla a předvolby?

Pomocí počítače

Zoxcall FF+ připojte pomocí USB do počítače. Pro řádné nastavení předvoleb může být zařízení zapnuté i vypnuté. V případě problému s připojením do počítače se podívejte do sekce Nabíjení. Po připojení se ve vašem počítači objeví nový disk “Zoxcall FF+”, který obsahuje osm textových souborů. Každý textový soubor představuje předvolbu jednoho z tlačítek telefonu.

a) Nastavení telefonního čísla

Do prvního řádku textového souboru napište telefonní číslo, na které má předvolba daného tlačítka volat. Telefonní číslo vyplňte včetně jeho mezinárodní předvolby. Ke každému telefonnímu číslu můžete na druhý řádek textového souboru doplnit také váš popis kontaktu (například jméno). Příklad vyplněného textového souboru:

+420777888999 [Enter]
Karel

b) Nastavení textové zprávy

Na první řádek textového souboru napište na jaké telefonní číslo se bude textová zpráva odesílat a na třetí řádek napište text odesílané zprávy. K danému telefonnímu číslo opět můžete na druhý řádek doplnit váš popis. Maximální délka textové zprávy je 70 znaků bez diakritiky. Textový soubor musí obsahovat data v jednom z těchto tvarů:

+420777888999 [Enter]
Miláček [Enter]
Ahoj, dorazila jsem v poradku.

00420777888999 [Enter]
[Enter]
Dobrou noc, zlato.

Pomocí tlačítek zařízení

Pomocí tlačítek zařízení si můžete jako předvolbu uložit pouze telefonní číslo nikoli textovou zprávu.

Zapněte Zoxcall FF+. Do zařízení zadejte telefonní číslo včetně jeho mezinárodní předvolby (př.: Česká republika 00420). Tlačítka stiskněte krátce, úspěšné zaznamenání jedné číslice oznámí Zoxcall FF+ rozsvícením LED diody příslušného tlačítka a zvukovým signálem. Po zadání celého telefonního čísla na zařízení stiskněte příslušné tlačítko po dobu 3 s (tlačítko 1 až 8, podle toho kam chcete předvolbu uložit). Zoxcall FF+ vydá zvukový signál a LED dioda vedle tlačítka se 2x krátce rozsvítí. Nyní je předvolba uložena a připravena k volání viz Zahájení hovoru.

Oprava chyby při zadávání telefonního čísla

Zadávané telefonní číslo vymažete stiskem Tlačítka pro ukončení hovoru, případně se vymaže samovolně po nečinnosti po dobu 5 s. Smazání čísla signalizuje zařízení dvojitým bliknutím všech LED diod u tlačítek a rozsvícením červené LED diody.

Lze z telefonů posílat SMS zprávy?

Zařízení umožňuje odeslat až 8 různých přednastavených SMS zpráv na 8 příslušných čísel. Pro bližší informace nahlédněte do návodu k použití telefonu na stránce www.zoxcall.com/navod-k-pouziti-telefonu-zoxcall-ff, sekce “Nastavení předvoleb”.

Jak funguje spojení na tísňovou linku 112?

Když je zařízení zapnuté, v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko pro zahájení hovoru po dobu 5 sekund. Dojde k vytočení linky 112 a ozve se tón SOS.

Volání na tísňovou linku je možné i bez vložené SIM karty.

Co dělat při ztrátě telefonu? Přijdu také o kontakty a telefonní číslo?

Kontakty jsou uložené přímo v telefonu a při ztrátě telefonu není možné kontakty obnovit. Pro přenos telefonního čísla a kreditu ze ztracené SIM  karty na novou kartu, prosím, kontaktujte operátora spojeného se svou SIM kartou.