ZOXCALL FF je miniaturní telefon, na který si můžete uložit až osm předvoleb (telefonní číslo nebo textovou zprávu). Kromě využívání předvoleb můžete vytočit libovolné telefonní číslo a dovolat se tak kamkoliv. Pro přivolání rychlé pomoci vám také poslouží zabudovaná předvolba 112.

Technické informace:

 • GSM pásmo: 900,1800 MHz
 • baterie: Li-Pol, 140 mAh, 3,7 V
 • velikost zařízení: 74 x 46 x 3,5 mm
 • váha zařízení: 15 g
 • notifikační LED diody: ano (11 červených, 1 žlutá)
 • zámek klávesnice: ano
 • tichý režim: ano
 • síť: 2G (GMS)
 • tlačítka: ano (12)
 • nabíjení: USB

Úplný návod k použití

První zapnutí a aktivace

Přepněte Spínač z polohy OFF do polohy ON. Dále pokračujte dle Zapnutí.

Zapnutí

Stiskněte Tlačítko pro zahájení hovoru po dobu 3 s. Rozsvítí se červená LED dioda, následně se ozve uvítací melodie a LED diody umístěné vedle jednotlivých tlačítek začnou postupně signalizovat orientační stav baterie. Po sérii dvou přerušovaných tónů a následného blikání červené LED diody dojde k přihlášení do telekomunikační sítě.

Úspěšné přihlášení do sítě signalizuje  dlouze svítící červená LED dioda a zhasnuté LED diody podél tlačítek. Zařízení je zapnuté a připraveno k použití.

 

Poznámka: Pokud se nacházíte na místě s dostatečnou silou signálu, může dojít k přihlášení do telekomunikační sítě přímo, tedy bez dvou přerušovaných tónů a následného blikání červené LED diody.

Vypnutí

Pro vypnutí zařízení stiskněte Tlačítko pro ukončení hovoru po dobu 3 s. Ozve se ukončovací melodie a červená LED dioda zhasne. V tomto stavu není ZOXCALL FF schopen přijímat telefonní hovory ani volat. Bude ovšem zaznamenávat zmeškané hovory, viz Zmeškané hovory.

Nastavení předvoleb

 

 • Pomocí počítače

 

ZOXCALL FF připojte pomocí USB do počítače. Pro řádné nastavení předvoleb může být zařízení zapnuté i vypnuté. V případě problému s připojením do počítače se podívejte do sekce Nabíjení. Po připojení se ve vašem počítači objeví nový disk “ZOXCALL FF”, který obsahuje osm textových souborů. Každý textový soubor představuje předvolbu jednoho z tlačítek telefonu.

aa) Nastavení telefonního čísla

Do prvního řádku textového souboru napište telefonní číslo, na které má předvolba daného tlačítka volat. Telefonní číslo vyplňte včetně jeho mezinárodní předvolby. Ke každému telefonnímu číslu můžete na druhý řádek textového souboru doplnit také váš popis kontaktu (například jméno). Příklad vyplněného textového souboru:

+420777888999 [Enter]
Karel

ab) Nastavení textové zprávy

Na první řádek textového souboru napište na jaké telefonní číslo se bude textová zpráva odesílat a na třetí řádek napište text odesílané zprávy. K danému telefonnímu číslo opět můžete na druhý řádek doplnit váš popis. Maximální délka textové zprávy je 70 znaků bez diakritiky. Textový soubor musí obsahovat data v jednom z těchto tvarů:

+420777888999 [Enter]
Miláček [Enter]
Ahoj, dorazila jsem v poradku na letiste, ted me ceka cesta na hotel.

00420777888999 [Enter]
[Enter]
Dobrou noc, zlato.

 

 • Pomocí tlačítek zařízení

 

Pomocí tlačítek zařízení si můžete jako předvolbu uložit pouze telefonní číslo nikoli textovou zprávu.

Zapněte ZOXCALL FF. Do zařízení zadejte telefonní číslo včetně jeho mezinárodní předvolby (př.: Česká republika 00420). Tlačítka stiskněte krátce, úspěšné zaznamenání jedné číslice oznámí ZOXCALL FF rozsvícením LED diody příslušného tlačítka a zvukovým signálem. Po zadání celého telefonního čísla na zařízení stiskněte příslušné tlačítko po dobu 3 s (tlačítko 1 až 8, podle toho kam chcete předvolbu uložit). ZOXCALL FF vydá zvukový signál a LED dioda vedle tlačítka se 2x krátce rozsvítí. Nyní je předvolba uložena a připravena k volání viz Zahájení hovoru.

Oprava chyby při zadávání telefonního čísla

Zadávané telefonní číslo vymažete stiskem Tlačítka pro ukončení hovoru, případně se vymaže samovolně po nečinnosti po dobu 5 s. Smazání čísla signalizuje zařízení dvojitým bliknutím všech LED diod u tlačítek a rozsvícením červené LED diody.

Zahájení hovoru

Pro možnost zahájení hovoru ZOXCALL FF zapněte a pokračujte následovně.

 

 • Pomocí předvolby

 

Stiskněte tlačítko vybrané předvolby po dobu 3 s. Červená LED dioda zhasne a začne blikat LED dioda u daného tlačítka. Tím se zahájí telefonní hovor. Po spojení hovoru LED dioda u tlačítka zhasne.

Volat můžete pouze na předvolby, kde máte uložené telefonní číslo ve správném formátu, viz Nastavení předvoleb. Nesmí se jednat o uloženou předvolbu pro textovou zprávu.

 

 • Pomocí tlačítek zařízení

 

Pomocí krátkého stisku tlačítek zadejte vámi požadované telefonní číslo včetně jeho mezinárodní předvolby. Po stisku každého tlačítka se ozve zvukový signál a LED dioda příslušného tlačítka se jednou krátce rozsvítí. Poté, co zadáte celé telefonní číslo, stiskněte Tlačítko pro zahájení hovoru. V tento moment začne blikat červená LED dioda a telefonní hovor se vytáčí. Po spojení hovoru červená LED dioda zhasne.

 

Oprava chyby při zadávání telefonního čísla

Zadávané telefonní číslo vymažete stiskem Tlačítka pro ukončení hovoru, případně se vymaže samovolně po nečinnosti po dobu 5 s. Smazání čísla zařízení signalizuje dvojitým bliknutím všech LED diod u tlačítek a rozsvícením červené LED diody.

Ukončení hovoru

Stiskněte Tlačítko pro ukončení hovoru. Červená LED dioda nepřerušovaně svítí a ZOXCALL FF je připraven k dalšímu použití.

Přijetí hovoru

Příchozí hovor ZOXCALL FF je signalizován melodií pro příchozí hovor a blikáním červené LED diody. Pokud vám volá uložené telefonní číslo, bliká také LED dioda u příslušné předvolby.

Pro přijetí hovoru krátce stiskněte Tlačítko pro zahájení hovoru. Během telefonní hovoru jsou všechny LED diody zhasnuté.

Odmítnutí hovoru

Příchozí hovor ZOXCALL FF signalizuje melodií pro příchozí hovor a blikáním červené LED diody. Pokud vám volá uložené telefonní číslo, bliká také LED dioda u příslušné předvolby.

Pro odmítnutí hovoru krátce stiskněte Tlačítko pro ukončení hovoru.

Zmeškané hovory

ZOXCALL FF zaznamenává zmeškané hovory od telefonních čísel, které jsou uloženy pod jednou z osmi předvoleb. Zmeškaný hovor je označený svítící LED diodou u příslušného tlačítka. ZOXCALL FF uchovává nepřijaté hovory i po jeho vypnutí. Zmeškané hovory od čísel, které nejsou uložené pod žádnou z převoleb, nejsou zobrazovány.

Nepřijatý hovor lze smazat dvěmi způsoby.

Prvním je zpětné volání – podržte předvolbu po dobu 5 s a zavolejte zpět na telefonní číslo uložené pod předvolbou.

Druhý způsob je bez zpětného volání – krátce stiskněte tlačítko předvolby s nepřijatým hovorem a ihned poté krátce stiskněte Tlačítko pro ukončení hovoru.

Odeslání textové zprávy

Před odesláním zprávy si nejprve uložte text zprávy k vybrané předvolbě ve správném tvaru viz Nastavení předvoleb.

Pro odeslání zprávy stiskněte tlačítko vybrané předvolby po dobu 3 s. LED dioda u daného tlačítka a červená LED dioda se čtyřikrát krátce rozsvítí. Textová zpráva byla odeslána.

Uzamčení a odemčení klávesnice

Stiskněte tlačítko 0 se symbolem zámku po 3 s, ZOXCALL FF vydá zvukový signál pro zamknutí klávesnice. Pokud jsou klávesy zamčeny svítí žlutá LED dioda. Pro odemčení klávesnice stiskněte tlačítko 0 se symbolem zámku po 3 s, zařízení vydá zvukový signál pro odemknutí klávesnice. Žlutá LED dioda zhasne, klávesnice je odemknuta a nepřerušovaně svítí červená LED dioda.

Při stavu uzamčené klávesnice není možné zařízení vypnout pomocí Tlačítka pro ukončení hovoru, volat na tísňovou linku ani mačkat jakékoli jiné klávesy. Ve stavu zamčené klávesnice je možné přijmout příchozí hovor viz Přijetí hovoru.

Vypnutí a zapnutí zvuku

Stiskněte tlačítko 9 se symbolem přeškrtnutého reproduktoru po dobu 3 s. Následně se 2x krátce rozsvítí červená a žlutá LED dioda. Zařízení je ztišené. Pro zapnutí zvuků stiskněte tlačítko 9 se symbolem přeškrtnutého reproduktoru po dobu 3 s. Následně se 2x krátce rozsvítí červená a žlutá LED dioda a zařízení vydá zvukový signál pro odemknutí klávesnice.

Spojení na 112

Po zapnutí zařízení,  stiskněte Tlačítko pro zahájení hovoru po dobu 5 s. Zazněním signálu SOS v Morseově abecedě vás ZOXCALL FF přepojí na tísňovou linku 112.

ZOXCALL FF musí být ve stavu odemčené klávesnice!

Ztráta signálu

Pokud ZOXCALL FF ztratí signál, červená LED dioda začne blikat a ZOXCALL FF zahraje sérii čtyř tónů. Dokud červená LED dioda bliká, ZOXCALL FF není připojen k telefonní síti. Po nalezení signálu zahraje zařízení melodii a červená LED dioda zůstane svítit nepřetržitě.

Nabíjení

Před připojením zařízení do počítače či adaptéru si zkontrolujte, že je zařízení aktivované. Po připojení do počítače či k adaptéru se zařízení začne nabíjet a bliká žlutá LED dioda a následně se postupně rozsvícejí LED diody jednotlivých tlačítek. Při plném nabití svítí žlutá LED dioda a LED diody u tlačítek nepřerušovaně.

Dokud se ZOXCALL FF nabíjí, nesignalizuje zmeškané hovory (viz Zmeškané hovory), avšak je stále ukládá do vnitřní paměti. Zmeškané hovory budou zobrazeny po odebrání telefonu z nabíječky.

 

Zařízení zapojte do nabíječky tak, aby plošky USB zařízení směřovali na plošky USB počítače či adaptéru. Pro většinu počítačů platí, že připojujete zařízení do počítače tlačítky směrem dolů.

Pro nabíjení doporučujeme tři varianty:

 1. počítačem – zařízení vložte přímo do vašeho počítače
 2. adaptérem – zařízení vložte do adaptéru pro USB. Jeho hodnoty musí být v rozsahu xy
 3. pomocí kabelu – zařízení připojte k počítači či výše specifikovanému adaptéru pomocí USB kabelu (zakončení samec – samice)

 

Význam signalizace LED diod

Zařízení signalizuje všechny stavy pomocí LED diod a různých zvuků. Pro přehlednost zde uvádíme základní přehled:

 1. Svítí pouze červená LED dioda – zařízení je zapnuté a připravené k použití
 2. Svítí pouze žlutá LED dioda – zařízení má uzamčenou klávesnici
 3. Svítí LED dioda u jednoho či více tlačítek – zmeškaný hovor pro danou předvolbu
 4. Dvakrát bliknou všechny LED diody – bylo zrušeno zadávání telefonního čísla (automaticky 5 s po stisku posledního tlačítka či aktivně stiskem Tlačítka pro ukončení hovoru)
 5. Dvakrát blikne červená a žlutá LED dioda – došlo k vypnutí zvuku zařízení
 6. Dvakrát blikne červená a žlutá LED dioda a zařízení vydá zvukový signál – došlo k zapnutí zvuku zařízení
 7. Přerušovaně bliká červená LED dioda, na počátku vydá zařízení čtyři krátké zvukové signály – dochází k hledání signálu a zařízení není připojeno k síti
 8. Zařízení vydá krátký zvukový signál a přerušovaně bliká LED diody u tlačítka a červená LED dioda – dochází k vytáčení telefonního čísla uloženého pod danou předvolbou
 9. Zařízení vydá krátký zvukový signál a přerušovaně bliká červená LED dioda – dochází k vytáčení telefonního čísla, které není uložené jako předvolba
 10. Postupné nabíhání LED diod u tlačítek – zařízení se nabíjí či je právě zapínáno
 11. Dvakrát blikne LED dioda u tlačítka a vydá krátký zvukový signál – byla uložena předvolba telefonního čísla
 12. Čtyřikrát blikne LED dioda u tlačítka – byla odeslána textová zpráva
 13. Nesvítí žádná LED dioda

– bylo zahájeno zadávání telefonního čísla

– právě probíhá telefonní hovor

– zařízení je vypnuté či deaktivované

Deaktivace

Pro větší úsporu baterie můžete zařízení deaktivovat. Přepněte Spínač z polohy ON do polohy OFF. Při následujícím zapínání musíte postupovat jako při prvním zapínání.

Pokud vložíte ZOXCALL FF v tomto stavu do počítače či nabíječky, nebude nijak reagovat či se nabíjet.

Nalepení krytu

ZOXCALL FF obdržíte bez nalepeného krytu. Kryt je umístěn v krabičce spolu s návodem a zařízením. Pro nalepení krytu setřete povrch zařízení pomocí suchého hadříku. Následně sejměte vrstvu na spodní straně krytu chránící lepidlo. Kryt umístěte na zařízení tak, aby byl vycentrovaný k tlačítkům a vnějším hranám.

Změna kreditu

Pro informaci o stavu kreditu a žádosti o změnu jeho výše se podívejte, na naše webové stránky www.zoxcall.com, kde naleznete pokyny. Případně nás kontaktujte na e-mailové adrese podpora@zoxcall.com.

Identifikace zařízení

K identifikování zařízení slouží tři jedinečná čísla (ICCID, IMEI, MSISDN).

Tato čísla naleznete po připojení zařízení do počítače v souboru info.zoxcall. Na každém řádku v souboru naleznete jedno číslo:

 1. ICCID
 2. IMEI
 3. MSISDN.

 

Likvidace:

ZOXCALL FF je elektrospotřebič. Zařízení obsahuje nevyjímatelnou baterii. Vysloužilý ZOXCALL FF nevyhazujte do komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být zařízení odevzdáno na příslušné místo oprávněné k likvidaci elektrospotřebičů.

Prohlášení o shodě:

Tímto výrobce, společnost ZOXCALL a.s., prohlašuje, že elektrozařízení ZOXCALL FF je v souladu s požadavky NV č. 117/2016 Sb.