Zapnutí

Sejměte Kryt USB, přepněte Spínač z polohy OFF do polohy ON a stiskněte Tlačítko pro zahájení hovoru po dobu 3 s. Rozsvítí se červená LED dioda, následně se ozve se uvítací melodie. Po krátké sérii přerušovaných tónů a blikání červené LED diody dojde k přihlášení do telekomunikační sítě. Červená LED dioda svítí nepřerušovaně. ZOXCALL je připraven k použití.

Volání

Zahájení hovoru

Stiskněte Tlačítko pro zahájení hovoru. Červená LED bliká, dokud nedojde ke spojení. Po spojení hovoru červená LED zhasne.

Ukončení hovoru

Stiskněte Tlačítko pro ukončení hovoru. Červená LED u tlačítka svítí nepřerušovaně.

Přijetí hovoru

Jedním stisknutím Tlačítka pro zahájení hovoru.

Odmítnutí hovoru

Jedním stisknutím Tlačítka pro ukončení hovoru.

Spojení na 112

Po aktivaci a zapnutí přístroje stiskněte Tlačítko pro zahájení hovoru po dobu 5 s. Zazněním signálu S.O.S. v Morseově abecedě vás ZOXCALL přepojí na tísňovou linku 112.

Vypnutí

Pro vypnutí komunikátoru ZOXCALL  stiskněte Tlačítko pro ukončení hovoru po dobu 3 s, ozve se ukončovací melodie, červená LED zhasne. Přepněte Spínač z polohy ON do polohy OFF.

Nabíjení

Pro nabíjení sejměte Kryt USB. Přepněte Spínač z polohy OFF do polohy ON, zapojte USB přímo do počítače. Při nabíjení červená LED bliká.  Po plném nabití svítí nepřerušovaně.

 

 


 

Další informace o telefonu naleznete na stránce Často kladené dotazy.

 


Likvidace

ZOXCALL je elektrospotřebič. Vysloužilý ZOXCALL nevyhazujte do komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být ZOXCALL odevzdán na příslušné místo oprávněné k likvidaci elektrospotřebičů.

Prohlášení o shodě

Tímto výrobce, společnost ZOXCALL a.s., prohlašuje, že elektrozařízení ZOXCALL T4 V9.1.0 je v souladu s požadavky NV č. 117/2016 Sb. Kompletní znění prohlášení o shodě je k dispozici v PDF dokumentu EU –  Prohlášení o shodě (model T4).